กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ175,347.52162,000.007.6 %3.58,018.591,886.9376.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,448.072,980.0074.0 %5.0673.06385.8342.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,228.502,985.117.5 %3.5778.59562.0427.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,293.004,376.49-32.9 %0.08,121.33106.4098.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,062.861,620.0047.1 %5.0512.56408.9520.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,681.652,686.4074.9 %5.0802.2865.7391.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,288.101,859.5956.6 %5.01,169.40254.3778.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น4,015.223,802.005.3 %2.5897.70410.7854.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,331.341,745.0047.6 %5.0710.38365.0948.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,314.124,985.00-50.4 %0.0398.15335.1015.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,049.902,557.4516.1 %5.0454.39730.95-60.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,178.232,834.0010.8 %5.0587.51670.98-14.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,031.203,560.0049.4 %5.0711.13324.9254.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,356.692,884.0014.1 %5.0635.50605.114.8 %2.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี3,013.773,283.00-8.9 %0.0659.00453.7231.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,289.745,028.00-52.8 %0.0782.76320.5059.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,645.642,265.0051.2 %5.0906.05145.4084.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,327.243,241.0025.1 %5.0749.79508.8132.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,262.002,739.0016.0 %5.0700.59343.5051.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,046.244,252.11-306.4 %0.01,104.61262.0276.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,447.712,719.5021.1 %5.0915.53762.0016.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,556.91545.5078.7 %5.0429.67464.96-8.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 3,026.792,318.0023.4 %5.0526.00615.60-17.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,984.304,031.00-35.1 %0.0433.85225.5048.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,874.43930.0067.6 %5.0868.121,136.84-31.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,968.281,123.0062.2 %5.0722.96464.2135.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,408.662,035.0040.3 %5.0685.19412.1539.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,271.423,834.00-17.2 %0.0675.37323.4052.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,796.011,380.0050.6 %5.0441.41345.3621.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,586.204,009.00-11.8 %0.0752.88464.5038.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,783.471,767.0077.3 %5.0845.27822.752.7 %1.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,720.192,533.0031.9 %5.0648.75446.4931.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,209.322,078.0050.6 %5.0548.54345.5437.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,881.992,079.7846.4 %5.0782.30318.5859.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,575.674,852.00-6.0 %0.0616.01406.8334.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,933.142,257.0023.1 %5.0405.64289.1928.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,332.132,898.7213.0 %5.02,399.46407.0983.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,230.503,097.004.1 %2.0746.96468.4637.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร948.281,540.00-62.4 %0.0731.13268.4163.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์963.186,914.99-617.9 %0.0486.55454.056.7 %3.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,947.285,775.2465.9 %5.0856.241,004.00-17.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,212.742,576.0019.8 %5.0597.15380.0036.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,513.321,656.0052.9 %5.01,070.09950.0011.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 3,056.596,393.43-109.2 %0.0555.25350.6936.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,785.333,000.0020.7 %5.01,027.84617.5039.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,126.134,257.48-36.2 %0.0775.68306.3860.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,339.173,119.1450.8 %5.02,106.691,387.0034.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่8,047.156,573.2618.3 %5.02,669.77940.5364.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,159.651,299.0068.8 %5.0996.32561.2743.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,062.824,698.78-15.7 %0.01,101.17566.1748.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,623.70940.0074.1 %5.0901.81409.5654.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,666.542,371.00-42.3 %0.0590.13922.30-56.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,049.332,904.094.8 %2.0549.08353.2435.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,120.391,906.8038.9 %5.0781.02260.0466.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่80,816.092,674.0096.7 %5.030,754.25478.5698.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,581.871,094.0076.1 %5.01,825.511,565.4514.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,409.462,635.5422.7 %5.0469.80441.616.0 %3.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,482.661,480.0057.5 %5.01,213.53638.3547.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,427.073,660.00-6.8 %0.0715.45303.8157.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,616.67977.0073.0 %5.0491.46349.3028.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,237.219,253.0035.0 %5.01,922.11398.3579.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี29,091.8525,870.8411.1 %5.01,512.06745.5050.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,922.1311,027.2020.8 %5.01,633.44647.6560.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี17,020.0318,123.00-6.5 %0.0903.12444.3650.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,839.8013,860.0017.7 %5.03,327.18791.3576.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์12,296.1424,604.49-100.1 %0.01,912.82786.2058.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,681.688,408.68-9.5 %0.02,573.26513.5180.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช18,093.2011,980.1933.8 %5.03,039.72631.2279.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 18,213.668,147.0055.3 %5.02,674.57736.0572.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน9,110.996,748.9025.9 %5.03,529.79399.3788.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,497.8317,207.0320.0 %5.01,426.88555.2261.1 %5.0
รวม 669,758 489,847 26.86 % 118,538 38,024 67.92 %