กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ172,375.52162,000.006.0 %3.08,018.591,886.9376.5 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์11,021.192,980.0073.0 %5.0673.06385.8342.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,120.882,985.114.4 %2.0778.59562.0427.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,102.584,376.49-41.1 %0.08,121.33106.4098.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,927.431,620.0044.7 %5.0512.56408.9520.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,377.552,686.4074.1 %5.0802.2865.7391.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,066.301,859.5954.3 %5.01,169.40254.3778.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,802.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ410.78ประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,228.301,745.0045.9 %5.0710.38365.0948.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,302.244,985.00-51.0 %0.0398.15335.1015.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร2,889.942,557.4511.5 %5.0454.39730.95-60.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,189.552,834.0011.1 %5.0587.51475.0019.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,742.243,560.0047.2 %5.0711.13324.9254.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,300.182,884.0012.6 %5.0635.50435.0331.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,932.313,283.00-12.0 %0.0659.00453.7231.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,165.815,028.00-58.8 %0.0782.76320.5059.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,520.512,265.0049.9 %5.0906.05150.0083.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,327.243,241.0025.1 %5.0749.79508.8132.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,117.762,739.0012.1 %5.0700.59343.5051.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,013.994,252.11-319.3 %0.01,104.61262.0276.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,447.712,719.5021.1 %5.0915.53762.0016.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,538.84545.5078.5 %5.0429.67464.96-8.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,882.162,239.0022.3 %5.0526.00350.1433.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,892.324,031.00-39.4 %0.0433.85225.5048.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,854.12930.0067.4 %5.0868.121,136.84-31.0 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,865.921,123.0060.8 %5.0722.96464.2135.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง3,274.752,035.0037.9 %5.0685.19412.1539.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,183.013,834.00-20.5 %0.0675.37323.4052.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,716.411,380.0049.2 %5.0441.41345.3621.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,560.854,009.00-12.6 %0.0752.88464.5038.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล7,699.481,767.0077.1 %5.0845.27822.752.7 %1.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,560.052,533.0028.8 %5.0648.75446.4931.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 3,981.792,078.0047.8 %5.0548.54345.5437.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,881.992,079.7846.4 %5.0782.30318.5859.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,432.184,852.00-9.5 %0.0616.01406.8334.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,841.162,257.0020.6 %5.0405.64289.1928.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,188.702,898.729.1 %4.52,399.46407.0983.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,131.613,097.001.1 %0.5746.96468.4637.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร898.721,540.00-71.4 %0.0731.13268.4163.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์920.596,914.99-651.1 %0.0486.55454.056.7 %3.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,269.495,775.2464.5 %5.0818.211,004.00-22.7 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,190.042,576.0019.2 %5.0597.15380.0036.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,488.491,656.0052.5 %5.01,070.09950.0011.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,941.456,393.43-117.4 %0.0555.25350.6936.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี3,683.713,000.0018.6 %5.01,027.84617.5039.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,987.904,257.48-42.5 %0.0775.68342.3355.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,115.173,119.1449.0 %5.02,106.691,387.0034.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,630.916,573.2613.9 %5.02,669.77940.5364.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,002.411,299.0067.5 %5.0996.32561.2743.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,950.584,698.78-18.9 %0.01,101.17566.1748.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,469.50940.0072.9 %5.0901.81409.5654.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,615.182,371.00-46.8 %0.0590.13922.30-56.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,018.422,904.093.8 %1.5549.08353.2435.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์2,980.991,900.0036.3 %5.0781.02260.0466.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่77,740.042,674.0096.6 %5.030,754.25478.5698.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,481.901,390.0069.0 %5.01,825.511,140.0037.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรีไม่ครบ2,635.54ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ441.61ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,235.081,714.0047.0 %5.01,194.51638.3546.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,262.763,660.00-12.2 %0.0715.45303.8157.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,519.25977.0072.2 %5.0491.46349.3028.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 14,092.919,253.0034.3 %5.01,922.11398.3579.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี28,598.7725,870.849.5 %4.51,512.06745.5050.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,545.8611,027.2018.6 %5.01,633.44647.6560.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,731.5618,123.00-8.3 %0.0903.12444.3650.8 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,114.9013,860.0014.0 %5.03,327.18791.3576.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,790.8224,604.49-108.7 %0.01,912.82786.2058.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 7,440.798,408.68-13.0 %0.02,573.26513.5180.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,967.1211,980.1933.3 %5.03,039.72631.2279.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,652.288,147.0053.8 %5.02,674.57736.0572.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,639.746,748.9021.9 %5.03,529.79399.3788.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 21,133.4617,207.0318.6 %5.01,426.88555.2261.1 %5.0
รวม 644,765 483,853 24.96 % 117,114 36,155 69.13 %