กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว86,573.2553,837.5037.8 %5.05,392.191,275.3476.3 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,528.168,234.25-9.4 %0.02,878.91640.5077.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน13,949.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,933.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี32,059.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,146.21208.0581.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ11,709.0213,063.69-11.6 %0.02,562.43613.9176.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,418.9511,637.80-38.2 %0.02,556.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง55,821.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,931.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 114,229 86,773 0.00 % 11,980 2,738 0.00 %