กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว88,065.8953,837.5038.9 %5.05,392.191,275.3476.3 %5.0
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี90,006.5316,789.7081.3 %5.03,063.82833.0072.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 7,803.918,234.25-5.5 %0.02,878.91640.5077.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน14,651.9114,601.180.3 %0.51,933.30671.6165.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี32,612.1514,432.0055.7 %5.01,146.21208.0581.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ12,088.0913,063.69-8.1 %0.02,562.43613.9176.0 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา8,418.9511,637.80-38.2 %0.02,556.42599.7076.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง59,247.7914,326.7975.8 %5.02,931.83944.1267.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา8,446.8614,225.46-68.4 %0.02,418.52641.9373.5 %5.0
รวม 321,342 161,148 49.85 % 24,884 6,428 74.17 %