กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์94,016.7537,333.0060.3 %5.05,451.601,233.6777.4 %5.0
รวม 94,017 37,333 60.29 % 5,452 1,234 77.37 %