กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์92,423.2437,333.0059.6 %5.05,451.601,233.6777.4 %5.0
รวม 92,423 37,333 59.61 % 5,452 1,234 77.37 %