กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง390,697.03423,708.00-8.4 %0.012,477.225,588.9855.2 %5.0
รวม 390,697 423,708 -8.45 % 12,477 5,589 55.21 %