กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง375,348.22423,708.00-12.9 %0.012,477.225,588.9855.2 %5.0
รวม 375,348 423,708 -12.88 % 12,477 5,589 55.21 %