กรมปศุสัตว์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ ไม่ครบ120,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร4,031.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5646.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %