กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร453,317.1355,776.0087.7 %5.019,709.20670.1496.6 %5.0
รวม 453,317 55,776 87.70 % 19,709 670 96.60 %