กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร461,132.9155,776.0087.9 %5.019,709.20930.5995.3 %5.0
รวม 461,133 55,776 87.90 % 19,709 931 95.28 %