กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,870.152,064.00-10.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,525.11694.0054.5 %5.01,287.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3768.92425.0044.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
รวม 4,164 3,183 0.00 % 0 0 0.00 %