กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร657,690.44181,785.0072.4 %5.043,099.791,659.4096.1 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,902.402,064.00-8.5 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,551.41694.0055.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3782.18425.0045.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 661,926 184,968 72.06 % 43,100 1,659 96.15 %