กรมกิจการผู้สูงอายุ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการผู้สูงอายุ179,621.2331,284.1082.6 %5.05,092.03708.3286.1 %5.0
ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี49,284.2016,808.0065.9 %5.02,457.01130.5594.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สุงอายุบ้านบุรีรัมย์14,951.585,780.4061.3 %5.02,397.32525.5878.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง27,187.727,682.0071.7 %5.02,790.17435.9884.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค40,169.8631,532.0021.5 %5.01,526.56672.7255.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น16,288.352,746.0083.1 %5.02,466.91242.1990.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม80,309.0210,440.0087.0 %5.02,980.35487.3583.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี43,109.566,594.0084.7 %5.01,771.96359.6679.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา14,327.334,999.0165.1 %5.02,976.31628.5078.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา11,925.3810,358.6813.1 %5.01,654.05411.9075.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)77,500.057,344.0090.5 %5.04,214.17296.9593.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี42,221.0217,882.6557.6 %5.02,446.96639.1073.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต34,642.307,164.0079.3 %5.01,176.28385.4167.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ 45,064.0017,336.0061.5 %5.02,123.28391.4981.6 %5.0
รวม 676,602 177,951 73.70 % 36,073 6,316 82.49 %