กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน129,147.0522,222.2982.8 %5.05,764.261,475.1074.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.48ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,039.453,640.50-250.2 %0.01,811.95253.5786.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,053.343,674.50-248.8 %0.02,257.15328.6785.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,025.531,884.00-83.7 %0.01,725.12643.4162.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,087.052,805.00-158.0 %0.01,594.73784.0550.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,658.774,479.00-170.0 %0.01,850.05919.6050.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,088.791,600.80-47.0 %0.01,096.81429.8160.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย2,463.832,427.001.5 %0.52,544.57792.3968.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,315.223,252.501.9 %0.53,174.17527.3883.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,126.241,281.00-13.7 %0.01,532.78286.9081.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด665.671,424.10-113.9 %0.01,155.74118.6689.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,226.431,780.50-45.2 %0.02,765.83239.2591.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก933.311,391.00-49.0 %0.01,044.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม946.651,841.00-94.5 %0.01,042.25405.2561.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,656.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,107.50763.8075.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,685.773,172.00-88.2 %0.02,157.92550.9874.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.25ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,382.943,662.50-164.8 %0.01,471.71391.5773.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,212.802,870.79-136.7 %0.02,326.11603.4674.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬไม่ครบ2,317.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.13ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,348.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ417.05ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีไม่ครบ1,903.52ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.36ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์824.48876.00-6.2 %0.01,730.51661.9361.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี917.261,570.40-71.2 %0.01,508.70734.9251.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,169.613,016.29-157.9 %0.0977.48678.3030.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,325.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,294.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ3,077.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ362.32ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,333.443,134.50-135.1 %0.01,291.90429.7666.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร947.742,448.00-158.3 %0.01,477.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก944.432,355.50-149.4 %0.02,248.73627.0072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,241.803,015.00-142.8 %0.01,721.97400.9576.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,828.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ363.88ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,174.952,536.99-115.9 %0.01,765.38385.7778.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,143.663,229.60-182.4 %0.0540.38231.4457.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม952.782,011.00-111.1 %0.01,586.20339.3078.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน995.21857.0013.9 %5.02,429.52529.4778.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,040.861,500.00-44.1 %0.01,414.65442.8868.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,411.681,129.6020.0 %5.01,477.20231.7084.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,506.822,306.00-53.0 %0.02,093.66343.9883.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,332.366.1999.5 %5.01,267.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,326.332,619.20-97.5 %0.01,306.25552.4357.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,325.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ349.69ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปางไม่ครบ4,531.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ349.36ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,484.303,087.80-108.0 %0.01,492.29378.4174.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย798.222,421.69-203.4 %0.02,307.22501.4878.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,248.532,838.00-127.3 %0.02,045.37321.5184.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,214.661,851.50-52.4 %0.02,123.29463.9478.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,546.052,992.50-93.6 %0.01,105.62533.9451.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการไม่ครบ4,803.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.65ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม896.772,248.50-150.7 %0.0467.32275.3541.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,866.613,822.0034.9 %5.0730.52315.8256.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว945.951,747.20-84.7 %0.01,840.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,580.962,261.00-43.0 %0.01,319.83646.5051.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,155.812,452.50-112.2 %0.0652.82300.3254.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,237.872,875.00-132.3 %0.01,769.75474.3373.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ9.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,282.713,674.90-186.5 %0.02,465.02508.0579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,364.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.43ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,748.513,752.00-114.6 %0.01,215.22487.4959.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,022.302,090.40-104.5 %0.01,234.86577.3953.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,209.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.51ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์824.983,684.49-346.6 %0.01,981.731,297.1834.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,060.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ972.42ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,606.905,861.12-62.5 %0.02,096.59529.9774.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,485.938,880.12-257.2 %0.02,747.53937.2365.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,704.2815,115.00-29.1 %0.01,529.691,025.9332.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,319.437,622.00-228.6 %0.01,869.35406.4078.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,404.619,835.00-309.0 %0.02,456.34604.7575.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,820.544,328.00-13.3 %0.02,494.58405.1783.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,855.434,549.00-145.2 %0.01,237.0049.0096.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,127.899,278.00-124.8 %0.0722.64519.9928.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,340.457,500.20-124.5 %0.01,225.47544.6455.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,398.595,699.43-29.6 %0.01,537.79383.8775.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,547.579,203.26-40.6 %0.03,249.39578.0782.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,402.8916,544.00-158.4 %0.01,967.37585.8570.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,058.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5861.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมาไม่ครบ6,463.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ451.03ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,207.0511,606.45-61.0 %0.02,299.02888.5161.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,775.4911,053.11-131.5 %0.01,292.661,239.834.1 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,450.345,043.00-46.2 %0.01,532.62627.5559.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,342.8613,544.56-62.3 %0.02,469.18905.2563.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,236.597,692.00-46.9 %0.0961.94252.9773.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,046.7816,852.98-109.4 %0.03,336.51706.2678.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,194.3715,107.53-35.0 %0.02,137.001,052.5550.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ10,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ314.00ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี10,814.7114,580.74-34.8 %0.02,584.03842.5767.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิตไม่ครบ33,904.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,144.7219,771.00-22.5 %0.01,096.07321.4470.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,610.4743,061.00-175.8 %0.01,080.70567.5147.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,622.2818,269.32-72.0 %0.01,353.17830.7038.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ11,425.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.86ประเมินไม่ได้0.0
รวม 346,637 418,816 0.00 % 123,659 37,991 0.00 %