กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน131,373.7322,222.2983.1 %5.05,764.261,475.1074.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,902.416,560.00-126.0 %0.0925.07385.1558.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.48ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี1,142.135,340.00-367.5 %0.03,003.82638.4078.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,087.543,640.50-234.7 %0.01,811.95253.5786.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,482.812,259.50-52.4 %0.02,017.09675.8366.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,122.033,674.50-227.5 %0.02,257.15328.6785.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,114.191,884.00-69.1 %0.01,726.40643.4162.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,129.012,805.00-148.4 %0.01,594.73784.0550.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,669.904,479.00-168.2 %0.01,850.05919.6050.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท1,118.931,600.80-43.1 %0.01,096.81429.8160.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,521.623,049.60-100.4 %0.02,444.79551.1077.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,588.941,115.1029.8 %5.01,694.19473.8672.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย2,498.922,427.002.9 %1.02,541.92792.3968.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่3,496.053,252.507.0 %3.53,174.17527.3883.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,130.291,281.00-13.3 %0.01,532.78286.9081.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด665.671,424.10-113.9 %0.01,155.74118.6689.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,274.611,780.50-39.7 %0.02,765.83239.2591.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก969.331,391.00-43.5 %0.01,044.45345.4066.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม956.341,841.00-92.5 %0.01,042.25405.2561.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมไม่ครบ1,525.31ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ263.79ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,730.963,091.00-78.6 %0.03,107.50763.8075.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,425.432,635.00-84.9 %0.02,164.20423.4080.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,732.433,172.00-83.1 %0.02,157.92550.9874.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีไม่ครบ2,854.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ285.25ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,392.783,662.50-163.0 %0.01,471.71391.5773.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,247.462,870.79-130.1 %0.02,326.11603.4674.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,187.912,317.00-95.0 %0.01,436.21485.1366.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,578.611,348.8014.6 %5.02,212.73417.0581.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,169.351,903.52-62.8 %0.01,168.26249.3678.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์859.81876.00-1.9 %0.01,730.51661.9361.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี952.661,570.40-64.8 %0.01,508.70734.9251.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี1,165.463,016.29-158.8 %0.0977.48678.3030.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,144.771,218.15-6.4 %0.01,291.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยาไม่ครบ2,625.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงาไม่ครบ3,077.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ362.32ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,338.243,134.50-134.2 %0.01,291.90429.7666.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร977.882,448.00-150.3 %0.01,477.56343.9276.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก974.472,355.50-141.7 %0.02,248.73627.0072.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,254.513,015.00-140.3 %0.01,721.97400.9576.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์824.241,828.20-121.8 %0.02,424.46363.8885.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,221.442,536.99-107.7 %0.01,765.38385.7778.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต1,147.593,229.60-181.4 %0.0540.38231.4457.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม1,010.212,011.00-99.1 %0.01,586.20339.3078.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ5,862.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ701.34ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,017.41857.0015.8 %5.02,429.52529.4778.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,074.561,500.00-39.6 %0.01,414.65442.8868.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,421.731,129.6020.5 %5.01,477.20231.7084.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,576.532,306.00-46.3 %0.02,093.66328.0784.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง1,386.846.1999.6 %5.01,267.73220.1182.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,349.043,162.40-134.4 %0.01,306.25552.4357.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,325.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ349.69ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,542.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,168.424,531.00-287.8 %0.02,425.86349.3685.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,559.053,087.80-98.1 %0.01,492.29378.4174.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย838.272,421.69-188.9 %0.02,307.22501.4878.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ1,288.952,838.00-120.2 %0.02,045.37321.5184.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,281.651,851.50-44.5 %0.02,123.29463.9478.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,664.452,070.39-24.4 %0.01,900.22589.1269.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,562.922,992.50-91.5 %0.01,105.62533.9451.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,974.374,803.00-143.3 %0.0841.20334.6560.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม905.962,248.50-148.2 %0.0467.32275.3541.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร5,926.683,822.0035.5 %5.0730.52315.8256.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว976.141,747.20-79.0 %0.01,840.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,624.882,261.00-39.1 %0.01,319.83645.5051.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี1,187.912,452.50-106.5 %0.0652.82300.3254.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,277.242,875.00-125.1 %0.01,769.75474.3373.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ครบ9.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ688.90ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,320.293,674.90-178.3 %0.02,465.02508.0579.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ1,364.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ485.43ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,848.423,752.00-103.0 %0.01,215.22487.4959.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภูไม่ครบ2,578.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ559.49ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,026.201,639.80-59.8 %0.0819.32439.6446.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ1,055.392,090.40-98.1 %0.01,234.86577.3953.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีไม่ครบ4,209.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.51ประเมินไม่ได้0.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์851.033,684.49-332.9 %0.01,981.731,297.1834.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี818.471,251.00-52.8 %0.01,862.41500.8873.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ1,060.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,078.12ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ3,723.675,861.12-57.4 %0.02,096.59529.9774.7 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,648.068,880.12-235.3 %0.02,747.53937.2365.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,904.7015,115.00-27.0 %0.01,529.691,025.9332.9 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,335.007,622.00-226.4 %0.01,869.35406.4078.3 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,552.189,835.00-285.4 %0.02,456.34604.7575.4 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,417.574,328.002.0 %1.02,501.40405.1783.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย1,961.464,549.00-131.9 %0.01,237.00381.3269.2 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด4,199.069,278.00-121.0 %0.0722.64519.9928.0 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,398.047,500.20-120.7 %0.01,225.47544.6455.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,675.7811,358.83-70.1 %0.01,095.461,254.98-14.6 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,429.895,699.43-28.7 %0.01,537.79383.8775.0 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,904.719,203.26-33.3 %0.03,249.39578.0782.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,445.8716,544.00-156.7 %0.01,967.37585.8570.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด11,248.6812,854.00-14.3 %0.0861.36816.375.2 %2.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา3,980.396,463.00-62.4 %0.03,141.04451.0385.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,257.6211,606.45-59.9 %0.02,299.02888.5161.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย5,048.3811,053.11-118.9 %0.01,292.661,239.834.1 %2.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,474.895,043.00-45.1 %0.01,532.62627.5559.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง8,886.9613,544.56-52.4 %0.02,469.18905.2563.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,384.377,692.00-42.9 %0.0964.59252.9773.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,485.6916,852.98-98.6 %0.03,336.51706.2678.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,194.3715,107.53-35.0 %0.02,137.001,052.5550.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,263.7126,336.00-114.7 %0.01,121.01270.2975.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรีไม่ครบ10,207.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ705.50ประเมินไม่ได้0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,238.0614,580.74-29.7 %0.02,584.03842.5767.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต14,371.1933,904.00-135.9 %0.01,516.14749.0050.6 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด16,423.0819,771.00-20.4 %0.01,096.07321.4470.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท15,879.6243,061.00-171.2 %0.01,080.70567.5147.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,805.4218,269.32-69.1 %0.01,353.17830.7038.6 %5.0
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,866.8711,425.43-512.0 %0.0621.54712.86-14.7 %0.0
รวม 429,969 568,662 -32.26 % 163,153 50,348 69.14 %