กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์127,298.35107,452.0015.6 %5.06,295.801,647.8673.8 %5.0
รวม 127,298 107,452 15.59 % 6,296 1,648 73.83 %