สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 141,201.58127,146.0010.0 %5.06,867.987,050.32-2.7 %0.0
รวม 141,202 127,146 9.95 % 6,868 7,050 -2.65 %