กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน106,943.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,851.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %