กรมทางหลวงชนบท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทางหลวงชนบท263,456.28238,006.009.7 %4.59,206.725,525.3840.0 %5.0
รวม 263,456 238,006 9.66 % 9,207 5,525 39.99 %