กรมประชาสัมพันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์352,320.69312,105.0011.4 %5.06,439.621,033.6083.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย270,446.88259,000.004.2 %2.01,313.41238.2981.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา9,975.852,326.0076.7 %5.043.6863.65-45.7 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย285,051.09254,000.0010.9 %5.01,831.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักข่าว17,720.0249,000.00-176.5 %0.05,594.531,333.4176.2 %5.0
รวม 935,515 876,431 6.32 % 13,391 2,669 80.07 %