กรมอุตุนิยมวิทยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตุนิยมวิทยา 393,960.38297,210.0024.6 %5.05,582.921,014.0081.8 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกบัวชุม1,642.96691.0057.9 %5.049.0835.3228.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีไม่ครบ823.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี (สอต.ทองผาภูมิ)1,660.44346.0079.2 %5.093.9137.7059.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี2,840.941,043.0063.3 %5.065.95109.20-65.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาฉะเชิงเทรา1,795.12113.0093.7 %5.062.120.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ0.90ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)1,725.631,484.0014.0 %5.028.651.0096.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (แหลมฉบัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี(สอต.เกาะสีชัง)1,695.40867.0048.9 %5.032.7430.008.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชัยนาท2,766.242,687.302.9 %1.052.8861.50-16.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตราดไม่ครบ389.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ35.99ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม1,636.06581.0064.5 %5.050.0974.57-48.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์1,921.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.567.9774.54-9.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครสวรรค์ (สกษ.ตากฟ้า)1,660.44568.0065.8 %5.034.6350.87-46.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปทุมธานี1,659.28245.0085.2 %5.038.4576.50-99.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี1,224.22413.0066.3 %5.047.2036.4822.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปราจีนบุรี (สอท.กบินทร์บุรี)1,585.62431.0072.8 %5.043.2771.77-65.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพระนครศรีอยุธยา1,608.191,108.0031.1 %5.053.7983.77-55.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพลิ้ว1,485.181.0099.9 %5.064.8476.00-17.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระยอง2,727.931,821.5033.2 %5.054.831.0098.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาราชบุรี1,513.351,087.0028.2 %5.048.7472.39-48.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี1,591.26568.0064.3 %5.055.7654.302.6 %1.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว (สอต.อรัญประเทศ)ไม่ครบ888.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้ว(กอท.สระแก้ว)1,677.51284.0083.1 %5.053.720.9598.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี2,121.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.558.2143.1425.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี (สกษ.อู่ทอง)1,533.301.0099.9 %5.058.6469.92-19.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาห้วยโป่ง 1,677.86223.0086.7 %5.046.1499.83-116.4 %0.0
รวม 429,667 311,773 0.00 % 6,682 2,175 0.00 %