สำนักงานสถิติแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ143,719.6486,000.0040.2 %5.07,336.98845.7088.5 %5.0
รวม 143,720 86,000 40.16 % 7,337 846 88.47 %