สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน104,382.2846,501.8755.5 %5.05,223.35171.5096.7 %5.0
รวม 104,382 46,502 55.45 % 5,223 171 96.72 %