สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน101,433.3055,000.0045.8 %5.05,213.97893.9682.9 %5.0
รวม 101,433 55,000 45.78 % 5,214 894 82.85 %