สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์181,622.69105,477.3141.9 %5.05,511.001,411.1574.4 %5.0
รวม 181,623 105,477 41.93 % 5,511 1,411 74.39 %