กรมการค้าภายใน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการค้าภายในไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)11,354.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,720.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น)9,414.665,987.0036.4 %5.0814.94479.7541.1 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )3,156.913,514.58-11.3 %0.0987.34222.1577.5 %5.0
ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่)7,504.084,309.9942.6 %5.01,524.47139.6590.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรีไม่ครบ534.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ150.12ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี2,819.321,185.9057.9 %5.0497.16190.0061.8 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-2 ราชบุรี2,458.95621.0074.7 %5.0437.80112.1074.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-3 นครปฐมไม่ครบ864.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ69.00ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี2,751.881,137.0058.7 %5.0603.6057.9590.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 05 ชัยนาท2,497.421,071.0057.1 %5.0385.48160.5558.4 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรี3,122.05757.0075.8 %5.0691.14152.9577.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1 - 6 กำแพงเพชรไม่ครบ654.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-2 ลำปาง2,617.16939.0064.1 %5.0710.7971.9089.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์2,817.26593.0079.0 %5.0718.58186.2174.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย 2,989.51526.0082.4 %5.0591.63282.0052.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-8 พิจิตร2,680.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5707.0570.0690.1 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-2 อุดรธานี2,728.981,097.7059.8 %5.0751.67193.0774.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-3 สกลนคร2,611.44715.0072.6 %5.0719.44211.7070.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-4 อุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-5 สุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-6 นครราชสีมา3,585.05456.0087.3 %5.01,008.07228.9577.3 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 2-7 ร้อยเอ็ด2,690.42851.0068.4 %5.0606.12142.0076.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-2 ชุมพร2,566.94505.5080.3 %5.0531.91170.0568.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-4 สงขลา2,934.631,039.0064.6 %5.0685.78247.0064.0 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่2,467.39995.0059.7 %5.0570.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-2 จันทบุรี2,893.451,155.9060.1 %5.0561.3941.6092.6 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 4-3 ปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-3 แพร่2,660.39866.0067.4 %5.0377.72165.3056.2 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต1-4 พิษณุโลก7,068.362,078.6070.6 %5.0397.89408.67-2.7 %0.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดภูเก็ต2,846.671,361.7052.2 %5.0453.90154.9865.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดยะลา653.951,014.00-55.1 %0.0615.47111.1581.9 %5.0
สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเลย2,608.36513.0080.3 %5.0657.47235.4564.2 %5.0
รวม 80,465 33,290 0.00 % 16,037 4,435 0.00 %