กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า265,364.94211,303.9820.4 %5.06,752.291,967.4870.9 %5.0
รวม 265,365 211,304 20.37 % 6,752 1,967 70.86 %