สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม312,008.19246,456.7021.0 %5.06,439.621,820.2771.7 %5.0
รวม 312,008 246,457 21.01 % 6,440 1,820 71.73 %