กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 99,930.6636,597.0863.4 %5.05,589.171,688.9769.8 %5.0
รวม 99,931 36,597 63.38 % 5,589 1,689 69.78 %