กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 101,328.2936,597.0863.9 %5.05,589.171,688.9769.8 %5.0
รวม 101,328 36,597 63.88 % 5,589 1,689 69.78 %