กรมบังคับคดี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบังคับคดี 269,573.31156,000.0042.1 %5.08,425.064,269.8949.3 %5.0
รวม 269,573 156,000 42.13 % 8,425 4,270 49.32 %