กรมราชทัณฑ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมราชทัณฑ์ 146,346.56120,922.0017.4 %5.06,342.701,268.6180.0 %5.0
ทสญ.ธนบุรี 30,023.2021,445.0028.6 %5.0589.231,087.94-84.6 %0.0
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 212,841.95173,826.0018.3 %5.0564.65423.1225.1 %5.0
เรือนจำพิเศษธนบุรี 115,277.45134,920.00-17.0 %0.01,943.101,812.086.7 %3.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง195,062.817,089.0096.4 %5.02,507.01556.0777.8 %5.0
ทัณฑสถานหญิงกลาง106,680.5499,403.006.8 %3.01,841.83542.1870.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองเปรม162,377.06386,557.00-138.1 %0.02,242.68704.0068.6 %5.0
เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร132,074.11111,063.0015.9 %5.02,806.464,479.10-59.6 %0.0
เรือนจำพิเศษมีนบุรี112,284.7480,258.0028.5 %5.01,333.85856.9535.8 %5.0
รวม 1,212,968 1,135,483 6.39 % 20,172 11,730 41.85 %