กรมสอบสวนคดีพิเศษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 449,064.28282,888.0037.0 %5.08,909.697,257.4918.5 %5.0
รวม 449,064 282,888 37.01 % 8,910 7,257 18.54 %