สำนักงานกิจการยุติธรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานกิจการยุติธรรม 100,323.02345,000.00-243.9 %0.05,001.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 100,323 345,000 -243.89 % 0 0 0.00 %