สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 51,194.5242,030.1617.9 %5.05,898.712,804.9152.4 %5.0
รวม 51,195 42,030 17.90 % 5,899 2,805 52.45 %