สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส.
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 157,256.53107,261.0031.8 %5.07,236.924,346.4739.9 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,640.543,358.0027.6 %5.0437.3729.3593.3 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,879.4234,000.00-186.2 %0.04,199.872,376.6843.4 %5.0
รวม 173,776 144,619 16.78 % 11,874 6,753 43.13 %