กรมการจัดหางาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการจัดหางาน6,376,364,000.00323,924.53100.0 %5.08,124.902,966.2563.5 %5.0
รวม 6,376,364,000 323,925 99.99 % 8,125 2,966 63.49 %