กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน266,245.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,236.39500.5092.0 %5.0
รวม 0 0 0.00 % 6,236 501 91.97 %