กรมศิลปากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมศิลปากร 111,462.4049,064.0056.0 %5.05,095.16799.5084.3 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน10,674.141,663.5984.4 %5.0476.8597.6279.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส5,746.04133.0097.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก12,517.336,317.0149.5 %5.0500.52243.0051.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร9,830.739,225.006.2 %3.0965.38158.2083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น16,461.471,315.9992.0 %5.0478.9819.6495.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม13,941.062,245.0083.9 %5.0459.97188.6759.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา18,746.067,587.5659.5 %5.0669.30186.7672.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี8,655.581,009.0088.3 %5.0294.14156.0447.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร10,052.204,408.0056.1 %5.0582.37180.1769.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่12,672.7013,336.00-5.2 %0.02,141.51243.4588.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา8,383.181,170.0086.0 %5.01,172.6147.5095.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง13,549.934,015.7170.4 %5.0462.1771.7084.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช12,172.559,930.0018.4 %5.0883.72144.8083.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ18.90ประเมินไม่ได้0.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า8,507.85976.0088.5 %5.01,252.61216.4682.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง19,272.6116,523.0014.3 %5.0755.23310.4558.9 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี10,026.453,222.0067.9 %5.0308.5978.4274.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร40,213.3297,194.00-141.7 %0.01,458.7348.5096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี31,336.9910,212.2967.4 %5.0965.37627.3035.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์8,912.651,459.0083.6 %5.0272.439.0096.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช9,296.721.00100.0 %5.0718.622.8599.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี9,004.078,276.008.1 %4.0548.3382.3285.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย16,301.053,630.6977.7 %5.0647.0180.8087.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์6,478.81658.0089.8 %5.01,230.12138.7088.7 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด11,611.358,196.0029.4 %5.01,987.75110.1194.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี11,107.432,447.0078.0 %5.0408.0485.5079.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง14,936.3827,360.00-83.2 %0.02,932.33299.7589.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี9,538.991,028.0089.2 %5.0256.370.9099.6 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา 13,017.492,341.4582.0 %5.0393.24320.4418.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล7,342.693,741.1649.0 %5.0131.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์32,205.5917,247.0046.4 %5.02,589.58259.6090.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี11,017.3119,920.00-80.8 %0.0443.42106.0976.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์11,724.394,135.8964.7 %5.01,243.31283.6677.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย10,179.223,539.9165.2 %5.0463.6735.0592.4 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป15,675.5625,433.00-62.2 %0.028,744.0957.0099.8 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี8,418.89500.0094.1 %5.0284.0495.0366.5 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี10,878.173,214.5370.4 %5.02,620.24155.8094.1 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง14,222.6412,967.908.8 %4.0766.59190.0075.2 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก11,590.222,394.0079.3 %5.0869.30156.7082.0 %5.0
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี7,799.061,875.1776.0 %5.0196.8073.1862.8 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี10,446.4529,654.20-183.9 %0.0550.2382.5085.0 %5.0
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา7,583.229,220.00-21.6 %0.01,282.452.8599.8 %5.0
หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 217,171.0412,399.00-72.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์7,677.852,040.2073.4 %5.0696.2599.8285.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี7,130.801,181.0083.4 %5.05,345.9155.5499.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรี6,667.022,289.4065.7 %5.0614.870.9599.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช18,379.6075,810.00-312.5 %0.0709.52297.0058.1 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่6,068.584,606.3224.1 %5.0180.7274.0159.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตรัง8,269.925,768.0030.3 %5.01,151.7834.6797.0 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ยะลา7,997.301,992.0075.1 %5.0764.53203.2573.4 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สงขลา8,551.744,199.9950.9 %5.01,165.6136.9096.8 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พะเยา7,273.251,578.3678.3 %5.0305.04119.7660.7 %5.0
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อุบลราชธานี7,435.392,264.1569.5 %5.09,524.693.62100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติกาญจนาภิเษก สงขลา 3,454.022,070.0040.1 %5.056,554.84124.9499.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติไม่ครบ2,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ 5,662.004,525.2020.1 %5.018,648.81216.6598.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา5,306.422,652.0050.0 %5.05,248.52148.2097.2 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง2,313.332,374.00-2.6 %0.017,096.7172.0499.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม5,017.312,242.0055.3 %5.019,178.551.00100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา3,182.412,400.0024.6 %5.08,347.7133.9699.6 %5.0
หอสมุดแห่งชาติชลบุรี 7,148.641,566.7278.1 %5.0360.82112.0069.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช2,888.763,298.27-14.2 %0.035,152.6378.8799.8 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี8,649.285,398.6037.6 %5.01,252.44112.0391.1 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี4,432.456,560.00-48.0 %0.023,423.483.32100.0 %5.0
หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่5,176.488,049.68-55.5 %0.0591.3256.5490.4 %5.0
รวม 789,365 584,052 26.01 % 274,686 8,331 96.97 %