สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา195,319.38187,291.004.1 %2.03,463.042,346.3732.2 %5.0
รวม 195,319 187,291 4.11 % 3,463 2,346 32.25 %