สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง158,124.56120,160.0024.0 %5.06,414.61852.6886.7 %5.0
รวม 158,125 120,160 24.01 % 6,415 853 86.71 %