สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม142,777.17102,119.0028.5 %5.05,404.701,442.8673.3 %5.0
รวม 142,777 102,119 28.48 % 5,405 1,443 73.30 %