กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 99,515.8992,000.007.6 %3.55,779.90490.2591.5 %5.0
รวม 99,516 92,000 7.55 % 5,780 490 91.52 %