กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่121,570.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,892.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลกไม่ครบ2,510.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ478.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,671.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5939.26257.5972.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,454.802,844.0017.7 %5.01,613.81504.0968.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,257.741,961.0039.8 %5.02,013.33753.9962.6 %5.0
รวม 6,713 4,805 0.00 % 4,566 1,516 0.00 %