สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ198,120.78105,936.0046.5 %5.06,005.02588.7090.2 %5.0
รวม 198,121 105,936 46.53 % 6,005 589 90.20 %