กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง231,763.05374,000.00-61.4 %0.010,175.99838.7891.8 %5.0
รวม 231,763 374,000 -61.37 % 10,176 839 91.76 %