กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร ไม่ครบ675,031.25ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.56,815.89568.2791.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,315.0415,390.0020.3 %5.05,167.90625.0087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 338,719.7713,542.8365.0 %5.06,712.04658.7390.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 113,793.565,801.3257.9 %5.02,957.05232.6192.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1020,403.5616,994.0016.7 %5.05,150.09340.0093.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1122,039.4821,301.283.3 %1.52,959.27304.0089.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1217,630.0316,911.624.1 %2.02,986.29341.6588.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1334,416.0329,493.6214.3 %5.03,380.50168.7595.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,397.5410,453.0015.7 %5.02,691.71490.0081.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1714,191.291,805.0087.3 %5.02,965.11411.4186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1834,281.4524,541.9528.4 %5.03,254.44392.0088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1932,430.6829,508.409.0 %4.53,915.33410.2089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ180.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20ไม่ครบ13,550.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ445.50ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2129,511.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.56,008.91902.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,836.7217,037.0031.4 %5.03,501.29425.2587.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2423,301.1517,138.0026.4 %5.04,766.42418.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2617,138.178,796.0048.7 %5.04,699.21486.1889.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,044.0722,426.0010.5 %5.04,006.37599.2685.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2833,373.3427,450.0017.7 %5.05,032.20387.2592.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2917,580.5914,513.0017.4 %5.02,615.20254.2490.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 350,692.9318,615.9263.3 %5.019,103.83387.2098.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,937.0013,093.2037.5 %5.03,519.62355.3089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 430,949.6522,384.4927.7 %5.04,120.06418.0089.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 532,497.2328,681.2011.7 %5.03,852.09133.0096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 630,894.7427,951.909.5 %4.53,632.22264.0092.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 827,014.0319,039.5129.5 %5.04,054.76787.0980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,758.1512,814.3235.1 %5.03,644.45452.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 16,555.954,879.5825.6 %5.0444.8166.5085.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,337.696,890.8417.4 %5.0390.0785.5078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสานไม่ครบ3,311.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ37.66ประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง5,940.862,927.8450.7 %5.0406.4968.4083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5393.6073.1681.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,996.621,118.0086.0 %5.0530.39114.0078.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,766.632,429.0064.1 %5.0331.1390.9372.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 26,102.102,528.3658.6 %5.0400.76107.3573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,465.083,136.0042.6 %5.0406.0672.2082.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่7,187.784,140.0042.4 %5.0408.3572.2082.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ8,724.056,103.5630.0 %5.0568.75110.2080.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,942.794,657.8441.4 %5.0564.1468.4087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,688.065,153.4433.0 %5.0511.2554.7289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม6,515.651,592.8475.6 %5.0488.3995.0080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแคไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ9,493.106,951.4426.8 %5.0452.0338.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา9,966.101,170.0088.3 %5.0447.1576.0083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด6,210.464,084.4434.2 %5.0451.08114.0074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 16,997.854,820.0031.1 %5.0386.9248.3687.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 213,747.815,841.9657.5 %5.0461.3843.5590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,668.061,935.8477.7 %5.0501.1297.4380.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,062.023,988.0050.5 %5.0416.34114.0072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 15,275.94881.4483.3 %5.0533.7458.6089.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 26,808.204,295.0036.9 %5.0663.5571.9189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ7,900.721,248.0484.2 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,420.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5492.4336.4892.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5308.0964.7479.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5354.89101.4071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง7,463.145,734.0023.2 %5.0376.5288.9276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,690.703,125.8453.3 %5.0330.4734.8689.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,241.771,248.0076.2 %5.0382.9676.0080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5415.9434.2091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5427.0871.2583.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง7,336.476,944.845.3 %2.5406.57142.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,296.832,003.0068.2 %5.0437.37146.0866.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง8,402.558,290.001.3 %0.5480.68114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,498.375,114.0031.8 %5.0412.2076.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์ไม่ครบ3,550.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร8,090.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5487.8276.0084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,714.233,060.0064.9 %5.0459.92142.5069.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,174.643,330.0046.1 %5.0422.7195.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่7,672.903,747.0051.2 %5.0449.5976.0083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,026.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5430.97114.0073.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 2ไม่ครบ7,680.84ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ76.00ประเมินไม่ได้0.5
รวม 853,481 559,054 0.00 % 139,281 14,480 0.00 %