กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต206,868.19386,000.00-86.6 %0.08,346.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 206,868 386,000 -86.59 % 0 0 0.00 %