กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 153,621.63243,000.00-58.2 %0.05,367.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 153,622 243,000 -58.18 % 0 0 0.00 %