สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์137,399.69112,800.0017.9 %5.07,552.722,398.9868.2 %5.0
สป.พม. สสว 23,980.204,678.00-17.5 %0.0551.46341.7338.0 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,495.8312,750.005.5 %2.54,373.681,258.0671.2 %5.0
รวม 154,876 130,228 15.91 % 12,478 3,999 67.95 %