กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ174,268.86169,200.002.9 %1.08,018.591,739.3678.3 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,780.682,769.0074.3 %5.0655.20499.9423.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,067.082,852.507.0 %3.5778.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง3,164.314,645.81-46.8 %0.08,121.33109.2598.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์3,004.781,582.0047.4 %5.0512.56465.669.2 %4.5
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,368.651,980.2080.9 %5.0783.2695.2487.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,173.92979.6076.5 %5.01,169.40352.2869.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,165.871,789.0043.5 %5.0710.38300.6057.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,337.564,771.00-42.9 %0.0398.15349.7212.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,075.161,769.4042.5 %5.0473.40659.05-39.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,287.412,344.0028.7 %5.0587.51458.8521.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,323.763,595.0043.2 %5.0711.13303.7157.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,219.992,480.0023.0 %5.0635.50416.0034.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,851.422,805.001.6 %0.5659.00675.89-2.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,458.862,104.0052.8 %5.0944.09482.2548.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,279.472,669.0037.6 %5.0749.79339.3454.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,084.782,795.009.4 %4.5700.59302.9656.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก989.154,252.11-329.9 %0.01,104.61262.0276.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,495.403,149.709.9 %4.5915.53832.009.1 %4.5
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,923.682,329.0020.3 %5.0517.62437.6415.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา3,005.89930.0069.1 %5.0868.12842.782.9 %1.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์2,832.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5722.96610.9315.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,962.837,512.00-153.5 %0.0685.19419.8038.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,226.933,555.00-10.2 %0.0675.37456.2332.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,709.311,560.0042.4 %5.0441.41448.05-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,737.724,037.01-8.0 %0.0752.88286.0062.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,159.911,934.0076.3 %5.0825.40673.0018.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,619.642,440.0032.6 %5.0648.75369.0043.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา4,178.823,129.2225.1 %5.0782.30295.4562.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,552.594,084.0010.3 %5.0616.01424.4731.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี2,934.411,965.0033.0 %5.0405.64273.8232.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,252.612,670.1017.9 %5.02,399.46472.0380.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,165.894,037.00-27.5 %0.0746.96381.9548.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์16,255.315,407.8366.7 %5.0837.22814.002.8 %1.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส3,135.512,568.0018.1 %5.0597.15380.0036.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,661.472,098.0042.7 %5.01,070.09475.0055.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,958.324,944.29-67.1 %0.0555.25224.8759.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร2,949.833,919.14-32.9 %0.0775.68370.9352.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย5,994.983,278.4845.3 %5.02,068.661,151.4044.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,782.875,539.9428.8 %5.02,688.793,880.32-44.3 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก3,955.571,268.0067.9 %5.0996.32278.1672.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน3,878.813,523.519.2 %4.51,101.17491.8855.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,482.35836.0076.0 %5.0901.81189.9978.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,575.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5590.13545.307.6 %3.5
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,047.222,896.704.9 %2.0549.08339.4538.2 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,090.422,006.7035.1 %5.0800.04252.4068.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่76,621.481,835.0097.6 %5.030,754.25491.0098.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,449.761,052.0076.4 %5.01,825.511,068.1041.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,283.90462.9985.9 %5.0469.80617.22-31.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,233.901,812.0044.0 %5.01,342.58716.9246.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน3,380.732,955.0012.6 %5.0734.47227.9869.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,599.39754.0079.1 %5.0491.46609.07-23.9 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,708.129,056.0033.9 %5.01,922.11307.0584.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี24,810.1224,709.820.4 %0.51,465.13847.7342.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,324.509,709.4527.1 %5.01,634.30442.5072.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี16,068.7917,080.00-6.3 %0.0897.15298.6666.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 15,891.867,248.0054.4 %5.03,327.18552.9083.4 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,233.2723,210.64-106.6 %0.01,910.17580.0369.6 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 6,965.758,676.52-24.6 %0.02,566.86615.4276.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช17,993.709,681.9946.2 %5.03,041.86587.8780.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,215.657,286.0057.7 %5.02,674.57666.6675.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,639.747,267.9015.9 %5.03,529.79383.6289.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,841.9615,698.6324.7 %5.01,426.88611.6957.1 %5.0
รวม 620,283 445,497 28.18 % 112,484 34,053 69.73 %