กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)287,585.59635,472.00-121.0 %0.017,429.867,315.9558.0 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด201,076.63369,000.00-83.5 %0.081,474.7794,365.20-15.8 %0.0
รวม 488,662 1,004,472 -105.56 % 98,905 101,681 -2.81 %