กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์91,306.5640,615.0055.5 %5.05,451.60987.6881.9 %5.0
รวม 91,307 40,615 55.52 % 5,452 988 81.88 %