กรมปศุสัตว์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมปศุสัตว์ ไม่ครบ140,000.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ครบ3,337.00ประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบ606.57ประเมินไม่ได้0.5
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %