กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร450,786.2861,411.0086.4 %5.019,709.20955.4595.2 %5.0
รวม 450,786 61,411 86.38 % 19,709 955 95.15 %