กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร142,543.8680,000.0043.9 %5.05,345.291,372.2774.3 %5.0
รวม 142,544 80,000 43.88 % 5,345 1,372 74.33 %