กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร176,679.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,021.720.00100.0 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,505.03773.0048.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3776.01504.0035.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5
รวม 2,281 1,277 0.00 % 0 0 0.00 %